Våra partners i samklang

Samarbete framför konkurrens är nyckelord i SpeedAdmins värdering. Kolla in våra partners webbplatser för mer info!

MusicMark

www.musicmark.org.uk/

Music Mark är en medlemsorganisation, ämnesförening och välgörenhetsorganisation. Vårt medlemskap består av Music Education Services och Hubs, deras undervisnings- och supportteam; skolor; individer; NYMOS; HE/FE organ; Hub- och industripartners.

DMK

www.dmkskoler.dk

DMK är en nationell organisation för Danmarks kommunala och/eller fristående musik- och kulturskolor, som alla är medlemmar i DMK. Genom kunskapsdelning, nätverks- och kompetensutvecklingsverksamhet och genom samverkan med myndigheter och aktörer inom utbildning, konst och kultur arbetar DMK för att stärka möjligheterna till utveckling och delaktighet inom konst och kultur – lokalt, regionalt och nationellt.

Norges Kulturskoleråd

www.kulturskoleradet.no/

Norsk kulturskoleråd är en intresse- och utvecklingsorganisation  som arbetar för att främja kvalitetsutbildning inom konst och kultur för  barn, unga och vuxna med utgångspunkt i de kommunala kulturskolorna.

BDFM

www.freie-musikschulen.de/

Federal Association of Free Music Schools (bdfm) representerar  cirka 450 musikskolor över hela Tyskland. Mer än 200 000 elever undervisas av  cirka 7 500 instrumentallärare. Föreningens viktigaste mål är bland annat  förbättring av arbetsförhållandena och vidareutveckling av  utbildningskvaliteten. Bdfm ser aktivt kulturskapande som ett viktigt socialt  mål och stödjer sina musikskolor i deras roll som utbildningsinstitutioner.

VDM

www.musikschulen.de/

VdM är den professionella och stödjande sammanslutningen av  offentliga, ideella musikskolor i Tyskland. VdM:s organ är  förbundsförsamlingen, förbundsstyrelsen och den utökade förbundsstyrelsen.  Det federala kontoret har sitt säte i Bonn.

Kulturskolerådet

www.kulturskoleradet.se/

Kulturskolerådet är en ideell, partipolitiskt och fackligt  oberoende förening där kommuner tillsammans arbetar för en tillgänglig och högkvalitativ kulturskoleverksamhet.