Vores partnere i harmoni

Samarbejde over konkurrence er en nøgleværdi i kernen af SpeedAdmin værdigrundlag. Besøg vores partnere på deres hjemmesider for mere information!

MusicMark

www.musicmark.org.uk/

Music Mark er en medlemsorganisation, faglig sammenslutning og velgørenhedsorganisation i United Kingdom. Deres medlemskab omfatter musikundervisningstjenester og centre, deres undervisnings- og supportteams; skoler; enkeltpersoner; NYMOS; højere uddannelses- og erhvervsuddannelsesinstitutioner; samt samarbejdspartnere inden for centre og industrien.

DMK

www.dmkskoler.dk

DMK er en national organisation for Danmarks kommunale og/eller uafhængige musik- og kulturskoler, som alle er medlemmer af DMK. Gennem videndeling, netværksaktiviteter og kompetenceudvikling samt samarbejde med myndigheder og aktører inden for uddannelse, kunst og kultur arbejder DMK på at styrke mulighederne for udvikling og deltagelse i kunst og kultur - lokalt, regionalt og nationalt.

Norsk Kulturskoleråd

www.kulturskoleradet.no/

Det Norske Kulturskoleråd er en interesse- og udviklingsorganisation, der arbejder for at fremme kvalitetsuddannelse inden for kunst og kultur for børn, unge og voksne baseret på de kommunale kulturskoler.

BDFM

www.freie-musikschulen.de/

Bundesverband der Freien Musikschulen (bdfm) repræsenterer cirka 450 musikskoler i hele Tyskland. Over 200.000 elever undervises af cirka 7.500 instrumentalundervisere. Foreningens mest betydningsfulde mål inkluderer forbedring af arbejdsforholdene og yderligere udvikling af uddannelseskvaliteten. Bdfm ser den aktive skabelse af kultur som et vigtigt samfundsmål og støtter sine musikskoler i deres rolle som uddannelsesinstitutioner.

VDM

www.musikschulen.de/

VdM er den professionelle og støttende sammenslutning af offentlige, non-profit musikskoler i Tyskland. VdM's organer er forbundsforsamlingen, forbundsledelsen og den udvidede forbundsstyre. Forbundskontoret har sit sæde i Bonn.

Kulturskolerådet

www.kulturskoleradet.se/

Kulturskolerådet i Sverige er en non-profit, upolitisk og ikke-fagforeningsbaseret sammenslutning, hvor kommuner arbejder sammen om en tilgængelig og kvalitetsfuld kulturskoleaktivitet.