SpeedAdmin's väg till Sverige

Torben, med en bakgrund som lärare och kulturskoleledare, Karsten, med bakgrund inom IT och programmering, träffades och konversationen vände sig snabbt till att utveckla ett mer modernt system för kulturskolor.

Året var 2000, men tekniken var ännu inte mogen för en webbaserad lösning och genom olika tekniska lösningar startade utvecklingen inte riktigt förrän i slutet av 2005 med introduktionen av Microsoft .NET-plattformen. Sønderborg Music School blev en pilotskola och gick i drift i början av säsongen 2007/2008.

Flera skolor tillkom och de första medarbetarna anställdes. Tillfälligt fick vi en inbjudan till en konferens för kulturskolans ledarskap 2011 och Stavanger Cultural School blev vår norska pilotskola.

Speedadmin hade vind i seglen, flera anställdes och 2012 gick vi tillsammans med vår danska konkurrent som närmade sig pensionsåldern och ville säkerställa sina kunder en bra framtida lösning.

Kulturskolvärlden är en nisch där lärare och ledare känner varandra över gränserna och genom detta nätverk fick Speedadmin möjlighet att också börja med den första musikservicen, Essex Music-tjänsten, i England, och strax efter började vi i Sverige med de första kulturskolorna.

Det är alltid spännande att börja i ett nytt land, med nya tekniska utmaningar, men i lika hög grad arbetet med att förstå andra länders specifika sätt att bedriva musikundervisningen. De skandinaviska länderna liknar varandra mycket, men med några tydliga skillnader. I Norge finns det en utbredd tradition av samarbete med skolorkestrar. I England finns det en tradition att grundskolor i stor utsträckning ansvarar för den dagliga administrationen av instrumentundervisning, som vanligtvis äger rum under skoltiden, och musik service ansvarar då för att tillhandahålla lärare samt instrumentuthyrning. I Sverige har det varit inspirerande med, för oss nya sätt att arbeta med registrering och överväganden kring IT och pedagogik, och inte minst har vi haft konkurrens som har hjälpt oss att hålla elden vid liv.

Från att bara stödja Speedadmin-programmet har vi nu också i många fall en mycket tät kontakt i utvecklingen av de enskilda kulturskolorna. Med erfarenhet från över 500 olika kulturskolor i olika länder har vi en mycket nyanserad bild av kulturskolevärlden. Vi delar gärna denna kunskap, delvis i samband med implementeringen av nya skolor, men lika mycket som en partner hos befintliga kunder.

Senast har utmaningen med fysisk undervisning (utbildning på plats hos kund) baserad på Covid-19 fokuserat på online-möjligheter. Särskilt onlineverktyg kommer att vara ett fokusområde i framtiden och här har svenska kulturskolor varit en aktiv deltagare, utmanare och inte minst inspiration för den vidare utvecklingen, vilket också gynnar kunderna på de andra marknaderna.

Resan från 2000 till idag har varit otroligt spännande och från att vara ett "fritidsprojekt" för oss, är vi nu representerade med kunder i 7 länder och 21 anställda. Utvecklingen fortsätter och målet är fortfarande att erbjuda det bästa övergripande verktyget för musik- och kulturskolor.

Med vänliga hälsningar - Karsten Grau Rasmussen och Torben Dueholm Rasmussen