Helhetstjänst för musik- och kulturskolor

SpeedAdmin ApS och PlayAlong AB går samman till ett bolag.

Äntligen! Genom samgåendet till ett företag öppnas helt nya möjligheter att skapa det bästa systemet för musik- och kulturskolor gällande administration, digitalt undervisningsmaterial och lärande i Europa!Grundarna av de två företagen har en bakgrund i musik- och kulturskolan, djup branschkunskap liksom en lång erfarenhet av att bygga IT-system för kommun och förvaltning samt privat sektor.

Efter att ha varit konkurrenter på den svenska marknaden insåg vi att vi delade samma värderingar gällande övergripande mål samt passion att tillgängliggöra kvalificerad undervisning inom musik- och kultursektorn. PlayAlong har en lång erfarenhet av att producera digitalt undervisningsmaterial och att utarbeta nya metoder som baserar sig på digitala verktyg för musik- och kulturskolor. SpeedAdmin har fokuserat på en flexibel admintjänst som idag används i flera länder. Att förena de två företagen är en perfekt kombination!

Som ett företag når vi nu över 600 kunder i sju olika länder, vilket gör det nya bolagets tjänster ledande för musik- och kulturskolor i norra Europa.En mycket spännande övergångsperiod väntar nu och vi ser fram emot att göra denna resa tillsammans med gamla och nya kunder!

Karsten Grau Rasmussen and Torben Dueholm Rasmussen – SpeedAdmin ApS
Fredrik Österberg and Olle Danielsson – PlayAlong AB