Arboga Kulturskola Fick Energiboost

Arboga kulturskola startade detta läsår 20/21 i SpeedAdmin, implementering och utbildning har gått som på räls sen start.

Att byta verksamhetssystem kan för många vara den största källa till energislukare som finns, men det kan också vara det en riktig energiboost om systemet levererar…. OM energiboosten ska upplevas så behöver både produkten och dess tillhörande personal leverera på högsta nivå.

Speedadmin med dess system och personal gav oss i Arboga just det sistnämnda, en förenklad vardag både för lärare och ledning, en klanderfri service och genomtänkt utbildning samt en support som är både snabb och personlig.

Speedadmin som system är genomtänkt med ett enkelt gränssnitt som även för den något mindre IT-medvetna medarbetaren upplevs både intuitivt och lättanvänt.

Systemet är anpassat för hur den gängse kulturskolan ser ut och fungerar med kösystem, närvaro och administrationsdel , men systemet är även anpassningsbart för hur framtidens kulturskola ser ut med en alltmer digital anpassning i både kommunikation och administration.

Ett verksamhetssystem ska inte styra utvecklingen själva, utveckling sker tillsammans med oss, det är viktigt tycker jag!

Jag kan inte önskat en smidigare övergång till ett ”nytt” verksamhetssystem än den övergången vi i Arboga upplevt, problemen har varit få och medarbetarnas respons har varit närmast entydig, förenklad vardag i arbetet och enklare administration!

Jesper Hellqvist
Enhetschef Arboga Kulturskola